Välkommen till Örsviken

"Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav, det är mina drömmar vävda av."

Så uttryckte Ted Gärdestad sina drömmar, och det gäller i allra högsta grad även oss Örsvikare. Vi har under sju decennier haft Örsviken som gemensam källa till glädje och rekreation.

Föreningen Örsviken är en intresseförening för medlemmarna. Föreningens ändamål är enligt stadgarna att i Örsviken underhålla kajer, båtbryggor, egna badhytter och parkeringsplatser samt hyra ut båtplatser och badhytter.

Anläggningarna ligger på privat mark och vi förvaltar området ideellt. Det innebär att vi måste ha en del gemensamma regler och att alla behöver hjälpas åt – var och en efter sin förmåga – för att det skall fungera. Drift och underhåll bekostas av oss själva.

Du är välkommen som gäst på allemansrättens villkor! Vi är rädda om vår miljö och förutsätter att du för allas trivsel respekterar våra regler och tänker på badsäkerheten. Klicka på Gästinfo i vänsterkolumnen .

Örsviken i mars 2022
Föreningen Örsviken

Daniel Thornton
Ordförande
Hjälp oss gärna med ett bidrag för att
fortsättningsvis hålla viken i gott skick.

Plusgiro 62 12 56-7
Org.nr. 849400-2739

 

Nyheter

2022-05-26
Årsmöte protokoll 2022

2022-05-18
Nya vaktlistan upplagd

2022-05-18
Ny vaktinstruktion 2022

2022-03-10
Kallelse årsmöte 2022

2021-09-15
Medlemsbrev September

2021-09-12
Årsmöte protokoll

2021-06-23
Kallelse årsmöte 2021

2021-06-23
Medlemsbrev Juni

2021-04-08
Medlemsbrev April

2021-03-15
Medlemsbrev Mars

2020-11-23
Summering årsmöte

2020-11-23
Årsmöte protokoll

2020-09-27
Medlemsbrev September

2020-06-02
Nya vaktlistan upplagd

2020-06-02
Ny vaktinstruktion 2020

2020-04-01
Medlemsbrev April

2020-03-03
Kallelse årsmöte 2020

2019-10-14
Informationsmaterial om båtbottenfärger mm från miljö&hälsoskydd i Kungsbacka

2019-10-03
Medlemsbrev Oktober

2019-06-12
Medlemsbrev Juni

2019-05-20
Nya vaktlistan upplagd

2019-05-20
Nya båtplatsförteckningen upplagd

2019-05-11
Protokoll årsmöte 2019

2019-05-02
Nya båtplatsförteckningen upplagd

2019-05-02
Medlemsbrev April

2019-03-14
Medlemsbrev Februari

2019-03-02
Kallelse årsmöte 2019

2018-09-29
Medlemsbrev September

2018-06-17
Medlemsbrev Juni

2018-05-16
Nya vaktlistan upplagd

2018-05-16
Nya båtplatsförteckningen upplagd

2018-04-27
Revisionsberättelse 2017

2018-04-27
Protokoll årsmöte 2018

2018-03-04
Kallelse årsmöte 2018

2017-10-23
Information om bastun

2017-10-01
Medlemsbrev Oktober

2017-06-15
Medlemsbrev Juni

2017-05-19
Vaktlistan upplagd

2017-04-30
Medlemsbrev April

2017-03-16
Ny kölista ligger ute

2017-03-16
Protokoll årsmöte 2017

2017-01-22
Kallelse årsmöte 2017

2017-01-10
Medlemsbrev Januari

2016-09-19
Medlemsbrev September

2016-05-25
Kölistorna är uppdaterade för 2016

2016-05-02
Medlemsbrev April

2016-04-22
Protokoll årsmöte 2016

2016-03-01
Kallelse årsmöte 2016

2016-01-27
Inbrott i Örsviken

2015-09-27
Medlemsbrev September

2015-06-16
Nu ligger en lista med reservvakter ute för er som inte har möjlighet att ta era vaktkvällar

2015-06-01
Medlemsbrev Juni

2015-05-08
Vaktlista

2015-04-16
Protokoll årsmötet

2015-03-23
Medlemsbrev Mars

2015-03-05
Kallelse årsmöte 2015

2015-01-14
Information om If:s Säker Hamn

2014-09-23
Medlemsbrev September

2014-08-29
Årsplan 2014

2014-08-13
Forum för Örsvikens medlemmar inlagt!

2014-04-29
Medlemsbrev April nytt